Menu

TST Børneudviklingstræner

Børnetræneren er nøglen til verdens bedste fodbold for børnene, og det er altafgørende for et godt børnefodboldtilbud, at de trænere, som børnene møder, vedligeholder eller tilegner sig de rette kompetencer til at arbejde med børnene på en legende, kreativ og fantasifuld måde. Og det træner børneudviklingstræneren dem i. 

Børneudviklingstrænerens kerneydelse:  

 • Kvalificerer træningsmiljøet med henblik på dygtigere, gladere og sundere børn.
 • Kvalificerer træningsmiljøet ved at coache og træne børnetræneren.
 • Hjælper med at låse op for børnetrænernes egen nysgerrighed, læring og kreativitet.
 • Evaluerer og udvikler børnefodboldmiljøerne
 • Implicit i kerneydelsen er videndeling med bestyrelsen, hvor viden bidrager til at udvikle og forbedre forholdene for og i børnefodboldmiljøet på banen.

 

Så børneudviklingstræneren kvalificerer det, der sker på banerne ved at være coach for børnetrænerne, men kan lokalt løse andre opgaver og funktioner i klubben, under forudsætning af at børneudviklingstrænerens kernefunktion har første prioritet.

 

Børneudviklingstræneren er vejviser for den måde, børnefodboldmiljøerne drives på i klubben. Alle børnetrænernes forskelligheder favnes, så hver og en oplever sig mødt, set, spurgt og hørt på en venlig, forståelig og lærende måde.

Børneudviklingstræneren vejviser ved:

 • mesterlære - forevise træninger
 • observationer
 • supervisioner
 • feedback
 • trænermøder
 • forældremøder efter behov

 

Børneudviklingstræneren skal være stærk som børnetrænernes observator og supervisor, da dette vil være af afgørende betydning for, om børnetrænerne oplever, at det har den effekt, at de kan overføre den til at justere og vinkle deres træningsmiljøer med.

Foruden at være vejviser på det fodboldfaglige, som selvfølgelig skal være tilpasset børnegrupperne og deres interesseniveau, er det helt afgørende, at børneudviklingstræneren hjælper børnetrænerne med, hvordan de kan inkludere alle børn og lave fodboldtilbud for alle, der gerne vil. 

 

Mød vores børneudviklingstræner:

Tillad mig derfor at introducere jer til Pernille. Hun er 25 år gammel, er opvokset i Ribe – og studerer til dagligt idrætsvidenskab på Aarhus Universitet på 6. semester.

Fortæl os lidt om din fodboldbaggrund

Jeg har selv spillet fodbold i rigtig mange år efterhånden og har en stor passion og et kæmpe drive for fodbolden, især hos børn og unge. Jeg har blandt andet været træner for et u-15 pigehold i Ribe, hjulpet på DBU’s Fodboldskoler og hjulpet Ribe Boldklub i forhold til at fastholde pigespillerne i klubben. Det har været med til at give mig en masse erfaringer, oplevelser og succeshistorier med børn og unge. I sammenspil med mit studie har det givet mig en masse kompetencer til det videre arbejde som børneudviklingstræner hos TST Fodbold.

Hvad kan børnene og trænerene forvente af din gang i klubben?

Min rolle som børneudviklingstræner vil bestå i at fungere som sparringpartner for trænerne i forhold til, hvordan træninger kan struktureres. Derudover vil jeg bidrage med ideer til andre træningsøvelser og dermed være en hjælpende hånd, som kan give trænerne en masse nye værktøjer de kan bruge.

Hvad er essensen af en god BørneKlub for dig?

En god BørneKlub for mig, er en klub som er børnefokuseret, inkluderende og som understøtter børnenes udvikling både på og udenfor banen. På den måde skaber klubben et miljø hvor der er plads til udvikling og et fundament for den videre lyst til at deltage i foreningslivet.

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen og komme i gang.

Det gør vi også – og når du læser dette er Pernille allerede godt i gang.

 

Luk